ANASAYFA

125X50cm. T.Ü.A. 2014 P4
AKIŞ DİYAGRAMLARI
Doğanın insanla arasındaki sorunları, çağın parçalanmışlığı, günümüz insanının hem ruhsal hem de nesnel boyutta zincirleme reaksiyonlara neden olduğu ve bu reaksiyonlar sonucunda her şeyin, her zaman, her yere saçıldığı, insanın kendi parçalanmışlığına bu sonsuz atomlar evreninde renklerle ve biçimlerle yeni bir anlam, yeni bir ad, yeni bir yanıt bulmaya çalıştığım konular resimlerimin temel dilini oluşturmaktadır.
125X50cm. T.Ü.A. 2014 P5